Akredytacja 2023 – HISZPANIA I WŁOCHY

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w wyjeździe na zagraniczne staże zawodowe do Walencji (Hiszpania)

Planowany termin wyjazdu: 6 – 24 maja 2024 r. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe warunki uczestnictwa określa regulamin rekrutacji uczestników oraz materiały promocyjne dostępne w gablocie przy głównym wejściu do budynku szkoły.

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w Projekcie proszeni są o złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentami rekrutacyjnymi w Biurze Projektu do 31 października 2023 r.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ i uzyskanej przez szkołę Akredytacji na lata 2021-2027.

Zapraszamy nauczycieli do wzięcia udziału w wyjeździe na obserwację pracy w szkole zawodowej w Rzymie (Włochy).

Planowany termin wyjazdu: 21 – 26 stycznia 2024 r. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe warunki uczestnictwa określa regulamin rekrutacji uczestników oraz materiały promocyjne dostępne w gablocie przy głównym wejściu do budynku szkoły.

Nauczyciele, którzy chcą wziąć udział w Projekcie proszeni są o złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentami rekrutacyjnymi w Biurze Projektu do 31 października 2023 r.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ i uzyskanej przez szkołę Akredytacji na lata 2021-2027.

E - Nauczanie

Kliknij – szczegóły!

Sport

ZSCKR w Rudce

Listy

i życzenia

Ogłoszenia

Instytucji współpracujących

Konkursy

Informacje, materiały

Ogólnopolskie

informacje pomocowe

Informacje

branżowe

Skip to content