Kadra pedagogiczna

Język polski

Krystyna Stępkowska
Agnieszka Łempicka

Język angielski

Olga Sazanova
Katarzyna Rogozińska

Język rosyjski

Elżbieta Owerczuk
Ireneusz Bańkowski

Język niemiecki

Katarzyna Rogozińska
Ewa Stalewska

Religia

Ks. Marcin Karpiesiuk

Matematyka

Małgorzata Letmanowska
Henryk Barwiński

Historia, WOS

Jarosław Usakiewicz
Jarosław Bobel

Chemia

Małgorzata Ossowska

Geografia

Janina Komar

Biologia

Oliwia Pawłowska

Fizyka

Wojciech Smorczewski

Podstawy przedsiębiorczości

Elżbieta Owerczuk
Tadeusz Zduniuk

Wychowanie fizyczne

Michał Warmijak
Daniel Kujawski

Informatyka

Maciej Nietupski

Edukacja dla bezpieczeństwa

Wojciech Boczkowski

Produkcja roślinna

Janina Komar
Sławomir Radulski
Katarzyna Przystupa
Katarzyna Koc-Karwowska

Produkcja zwierzęca

Katarzyna Koc Karwowska
Maciej Nietupski
Oliwia Pawłowska

Przedmioty żywieniowe

Joanna Nietupska
Mirosława Barwińska
Katarzyna Panas Tenderenda
Anna Łabędzka
Piotr Grycuk

Przepisy ruchu drogowego

Leszek Sobolewski

Nauka jazdy ciągnikiem

Leszek Sobolewski
Jerzy Zienkiewicz

Mechanizacja rolnictwa i technika rolnicza

Tadeusz Zduniuk
Katarzyna Koc Karwowska

Przedmioty ekonomiczne

Katarzyna Koc Karwowska

Wychowanie do życia w rodzinie

Izabela Zapisek

Biblioteka

Agnieszka Łempicka
Jarosław Bobel

Wychowawcy internatu

Marek Rogożyński
Helena Warmijak
Anna Rogożyńska
Jarosław Usakiewicz
Wojciech Boczkowski
Mirosława Chojnowska
Barbara Muczyńska
Daniel Kujawski

Pedagog szkolny

Izabela Zapisek

E - Nauczanie

Kliknij – szczegóły!

Sport

ZSCKR w Rudce

Listy

i życzenia

Ogłoszenia

Instytucji współpracujących

Konkursy

Informacje, materiały

Ogólnopolskie

informacje pomocowe

Informacje

branżowe

Skip to content