Biblioteka szkolna

„Założyć bibliotekę to jak stworzyć życie.”
Carlos María Domínguez – Dom z papieru

„Rzeczywiście, często się zdarza, że idzie się do biblioteki, bo chce się książki o znanym tytule, ale główną funkcją biblioteki, a przynajmniej funkcją biblioteki w moim domu i w domach wszystkich znajomych, jakich możemy odwiedzać, jest odkrywanie książek, których istnienia się nie podejrzewało, a które, jak się okazuje, są dla nas niezwykle ważne.”

Umberto Eco – O bibliotece

 

Biblioteka jest jednym z najważniejszych miejsc w szkole. Nawet współcześnie, w dobie internetu, pozostaje ważnym centrum informacyjnym. Naszą bibliotekę odwiedzają chętnie uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Z jej zasobów korzystają także absolwenci i mieszkańcy Gminy Rudka. Biblioteka oferuje bogaty księgozbiór, na który składają się lektury, literatura piękna i fachowa z zakresu rolnictwa, ekonomii i nauk o żywieniu. Można tu również znaleźć publikacje o regionie, zarówno z historii, jak i współczesności. W czytelni jest dostępnych ok. 25 tytułów czasopism. Można korzystać z księgozbioru podręcznego i Multimedialnego Centrum Informacyjnego, na który składa się 8 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Oferujemy również dostęp do bezprzewodowego Internetu. Telewizor z funkcją Smart TV zapewnia możliwość oglądania ciekawych filmów i programów. Biblioteka zapewnia usługi kserograficzne uczniom i nauczycielom. Idąc do biblioteki mijamy galerię „Schody”, w której prezentowana jest wystawa fotografii z „Pikniku – Powitanie lata u Ossolińskich”. W przyszłości biblioteka chce organizować konkursy plastyczne i fotograficzne, a ich efekty prezentować w galerii.

Biblioteka i bibliotekarze
Już na początku istnienia szkoły poczyniono starania o zorganizowanie zalążka przyszłej biblioteki. W szkole nie było niezbędnego księgozbioru. Przede wszystkim brakowało lektur. Trzeba w tym miejscu zauważyć, że uczniowie w większości wywodzili się ze środowiska, w którym nie było tradycji utrzymywania domowych biblioteczek. Przydatną w edukacji literaturę miała więc obowiązek zapewnić uczniom szkoła. Stąd starania o jak najszybsze pozyskanie książek i zorganizowanie biblioteki. W pierwszych latach istnienia szkoły nie wydzielono oddzielnego pomieszczenia, które mogło pełnić taką funkcję. Po pierwsze warunki lokalowe na to nie pozwalały. Po drugie – księgozbiór był dosyć ubogi liczebnie, więc nie było takiej potrzeby. Decyzją kierownika szkoły za organizację biblioteki w pierwszym roku szkolnym odpowiadał nauczyciel języka polskiego Janusz Szulc. Pierwsze książki wpisane do księgi inwentarzowej biblioteki to 2 tomy „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza. Wpisu dokonano najprawdopodobniej w późniejszym czasie (1961 r.),gdy zakładano księgę inwentarzową biblioteki. Wraz z rozwojem szkoły sytuacja biblioteki zmieniała się. Z powodu trwającej odbudowy pałacu, kilkakrotnie zmieniała ona lokalizację. Ostatecznie na wiele lat znalazła swoje miejsce na górnym piętrze ( w miejscu obecnie usytuowanych pracowni komputerowych). Aktualna siedziba biblioteki szkolnej jest kolejną lokalizacją po przeprowadzeniu remontu, który miał na celu zaadaptowanie dawnych mieszkań nauczycielskich z lat 60-tych na cele edukacyjne. Bibliotekarzami w ciągu 55 lat byli: Janusz Szulc, Bolesław Skłodowski, Teresa Kozieł, Teresa Leonik, Krystyna Rutkowska, Maria Kujawska, Jan Snarski, Mirosław Sobolewski, Elżbieta Dołęgowska, Krystyna Stępkowska, Emilia Kresso. Obecnie bibliotekę prowadzą Agnieszka Łempicka i Jarosław Bobel. Alfabet szkolnych wspomnień, Jarosław Bobel, Wyd. ZSCKR w Rudce, Rudka 2014

„Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki.”
Joanne Kathleen Rowling

E - Nauczanie

Kliknij – szczegóły!

Sport

ZSCKR w Rudce

Listy

i życzenia

Ogłoszenia

Instytucji współpracujących

Konkursy

Informacje, materiały

Ogólnopolskie

informacje pomocowe

Informacje

branżowe

Skip to content