Szkoła siedziba

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce – tradycja, nowoczesność, pasja…

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce jest znany oraz ceniony w regionie. Swoją wysoką pozycję i doświadczenie w kształceniu zawodowym osiągnął w ciągu wielu lat praktyki. Zawsze starano się tu dostosowywać profile kształcenia do potrzeb środowiska i zmieniającego się rynku pracy. Popularna w regionie szkoła powstała w 1959 roku i od tej pory intensywnie rozwija się i rozbudowuje bazę dydaktyczną. W tym okresie ukończyło ją ok. 4000 absolwentów.

Położenie w zabytkowym kompleksie parkowo-pałacowym sprzyja połączeniu historii z przyszłością. Dyrekcji i kadrze nauczycielskiej zatrudnionej w szkole przyświeca w codziennej pracy motto: „tradycja, nowoczesność, pasja„. Te wartości starają się przekazać uczniom.

Lokalizacja placówki na granicy trzech powiatów: bielskiego, siemiatyckiego i wysokomazowieckiego jest niewątpliwym atutem szkoły. Dobre skomunikowanie Rudki z innymi miejscowościami pozwala uczniom z całego regionu na podjęcie tu nauki.

Od 2008 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce należy do nielicznego w Polsce grona szkół, dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przynależność do grupy szkół resortowych oznacza stabilne finansowanie, dostęp do najważniejszych, najbardziej aktualnych informacji i szkoleń, bezpośredni kontakt z pracownikami Ministerstwa i Krajowego Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, wspólne działania z 45 innymi szkołami ministerialnymi z całej Polski.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce spełnia wszystkie warunki, aby powiedzieć o tej szkole, że jest nowoczesną placówką. Posiada bardzo dobre warunki lokalowe i bazę dydaktyczną do praktycznej nauki zawodu. Dobrze wyposażone klasopracownie przedmiotowe i zajęć praktycznych, „zielona pracownia” służąca praktycznej nauce zawodu – pola uprawne (18 ha), chlewnia, obora, stajnia, niezbędny park maszynowy, który składa się z nowoczesnych maszyn i urządzeń rolniczych, warsztaty szkolne wyposażone w urządzenia do diagnostyki i naprawy sprzętu rolniczego umożliwiają profesjonalne i skuteczne kształcenie kwalifikacji zawodowych. Ucząca się tu młodzież ma do dyspozycji kompleks obiektów sportowych oraz nowoczesny internat ze stołówką.

W Rudce młodzi adepci branży rolno-spożywczej mogą kształcić się w zawodach:

  • technik rolnik,
  • technik żywienia i usług gastronomicznych,
  • technik agrobiznesu,
  • technik turystyki wiejskiej
  • oraz dorośli na kursie kwalifikacyjnym w zawodzie „rolnik” z kwalifikacji R3 – prowadzenie produkcji rolniczej.

Chętni mogą także szkolić się na kursach organizowanych w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego, które istnieje w ZS CKR w Rudce od 2.09.2013r

W szkole od lat kładzie się nacisk na zdobywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych uczniów poprzez organizowanie kursów i szkoleń np.: nauka jazdy ciągnikiem i samochodem, kurs barmański, kelnerski, kombajnisty i stosowania środków ochrony roślin, wypełniania wniosków o dopłaty unijne, prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania biznesplanów itp. Organizacji dodatkowych szkoleń służy ścisła współpraca szkoły z licznymi instytucjami i uczelniami. Młodzież odwiedza przodujące gospodarstwa rolne, zakłady przetwórstwa spożywczego, nowoczesne hotele, pensjonaty, zakłady gastronomiczne. Organizowane są szkolenia wyjazdowe i praktyki zagraniczne w Niemczech. Szkoła aktywnie uczestniczy w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W ostatnim czasie realizowano projekty „Edukacja szansą na lepszy start” i „Czas na staż”. Zakres proponowanych uczniom szkoleń w ramach tych projektów był szeroki. Udział uczniów w tego typu doskonaleniu zawodowym jest bezpłatny. Uczniowie rudzkiej szkoły wyjeżdżają na zagraniczne staże i wyjazdy studyjne, gdzie poznają kształcenie zawodowe w innych państwach. Ostatnio byli we Włoszech i Niemczech. Wyjazdy uczniów są często efektem współpracy szkoły z przedsiębiorcami.

Szkoła w Rudce zapewnia swoim uczniom możliwość aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu oraz rozwijania talentów np. sportowych, muzycznych itp. Uczniowie niezmiennie od wielu lat osiągają liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, rywalizacji sportowej. Dzięki temu szkoła zajmowała przez wiele lat czołowe miejsca w rankingach. W 2009 roku zajęła I miejsce w kraju wśród szkół w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców i otrzymała specjalną nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce zyskał w ciągu 55 lat istnienia renomę i trwałe miejsce na mapie edukacyjnej Podlasia. Osiągnięcia uczniów i nauczycieli oraz losy absolwentów obfitujące w sukcesy i powodzenie w pracy zawodowej uprawniają do nadania jej wysokich ocen i uznania za jedną z najlepszych szkół zawodowych w regionie.

E - Nauczanie

Kliknij – szczegóły!

Sport

ZSCKR w Rudce

Listy

i życzenia

Ogłoszenia

Instytucji współpracujących

Konkursy

Informacje, materiały

Ogólnopolskie

informacje pomocowe

Informacje

branżowe

Skip to content