Technik turystyki na obszarach wiejskich

Uczeń w trakcie nauki zdobywa kwalifikacje:

 • 9Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich - HGT.09
 • 9Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego - HGT.10

Nauka zawodu odbywa się w ramach:

 • 9Zajęć teoretycznych odbywanych w nowoczesnych pracowniach przedmiotów turystycznych, rolniczych, ekonomicznych i żywieniowych,
 • 9Zajęć praktycznych prowadzonych w pracowni obsługi turystycznej, szkolnej pracowni żywienia, „Zielonej pracowni"(18 ha pól uprawnych, chlewnia, obora),
 • 9Praktyk zawodowych, które organizowane są w hotelach i pensjonatach, gospodarstwach agroturystycznych, biurach turystycznych.
Absolwent technikum turystyki na obszarach wiejskich jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • 9Planowania i organizowania pobytu turystom, m.in. na obszarach wiejskich,
 • 9Prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prowadzenia pensjonatu, gospodarstwa agroturystycznego lub rolnego,
 • 9Dokonywania analizy i planowania strategii rozwoju własnej działalności,
 • 9Sporządzania podstawowych dokumentów niezbędnych do prowadzenia własnej firmy
 • 9Organizowania pracy biura obsługi ruchu turystycznego,
 • 9Określania walorów przyrodniczych i kulturowo-społecznych regionu w celu ich wykorzystania w turystyce wiejskiej,

Perspektywa:

Zdobycie zawodu pozwala absolwentowi na:
 • 9Organizowanie i prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich,
 • 9Planowanie i organizowanie działalności agroturystycznej,
 • 9Pracę w zakładach gastronomicznych i turystycznych,
 • 9Obsługę klienta w gospodarstwie agroturystycznym,
 • 9Założenie własnej działalności gospodarczej, gospodarstwa agroturystycznego lub rolnego,
 • 9Założenie własnej działalności gospodarczej, gospodarstwa agroturystycznego lub rolnego,
 • 9Kontynuowanie nauki na kierunkach turystyka i rekreacja, rolniczych, przyrodniczych lub innych.

E - Nauczanie

Kliknij – szczegóły!

Sport

ZSCKR w Rudce

Listy

i życzenia

Ogłoszenia

Instytucji współpracujących

Konkursy

Informacje, materiały

Ogólnopolskie

informacje pomocowe

Informacje

branżowe

Skip to content