O szkole

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce jest szkołą prowadzoną i nadzorowaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nie ma takiej drugiej w żadnym z sąsiadujących ze sobą powiatów: bielskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim.

Szkoła ma swoją siedzibę w zabytkowym pałacu Ossolińskich z XVIII wieku, położonym w pięknym w parku. Na kompleks szkolny składają się również nowoczesne obiekty sportowe, internat i zabudowania gospodarcze.

Szkoła posiada nie tylko bogate zaplecze dydaktyczne i socjalne, ale też własne gospodarstwo wyposażone w nowoczesne maszyny i pojazdy rolnicze. Dysponuje również własnymi środkami transportu, by otwartość na świat skutecznie ćwiczyć z młodzieżą i doświadczenia zbierać z całego kraju…

Pracują tu doświadczeni, profesjonalni, otwarci na potrzeby innych i nowe wyzwania nauczyciele. Szkoła ma na celu budowanie takiej teraźniejszości, gdzie łączyć się będzie tradycja przeszłości, nowoczesna przyszłość i pasja tworzenia. Młodzież, która uczy się tu, ma szansę zdobyć wiedzę, umiejętności i doświadczenie, pozwalające im odnaleźć się w pracy, w życiu i społeczeństwie.

=

E - Nauczanie

Kliknij – szczegóły!

Sport

ZSCKR w Rudce

Listy

i życzenia

Ogłoszenia

Instytucji współpracujących

Konkursy

Informacje, materiały

Ogólnopolskie

informacje pomocowe

Informacje

branżowe

Skip to content