Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

  • Justyna Tymińska – przewodnicząca
  • Elżbieta Porzezińska – z-ca przewodniczącej
  • Ewelina Miluska – sekretarz
  • Anna Szmurło – skarbnik
  • Andrzej Gałecki – członek
  • Beata Prokopiak – członek
Komisja Rewizyjna w roku szkolnym 2021/2022
  • Justyna Ziółkowska – przewodniczący
  • Małgorzata Sienicka – członek
  • Piotr Czerchlański – członek

E - Nauczanie

Kliknij – szczegóły!

Sport

ZSCKR w Rudce

Listy

i życzenia

Ogłoszenia

Instytucji współpracujących

Konkursy

Informacje, materiały

Ogólnopolskie

informacje pomocowe

Informacje

branżowe

Skip to content