Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

  • Elżbieta Porzezińska – przewodnicząca
  • Andrzej Gałecki – z-ca przewodniczącej
  • Iwona Kosińska – sekretarz
  • Agata Susoł- skarbnik
  • Jacek Godun – członek
  • Anna Długołęcka – członek

Komisja Rewizyjna w roku szkolnym 2023/2024

  • Waldemar Niemyjski – przewodniczący
  • Bogumiła Krasowska – członek
  • Agnieszka Radziwił – członek

E - Nauczanie

Kliknij – szczegóły!

Sport

ZSCKR w Rudce

Listy

i życzenia

Ogłoszenia

Instytucji współpracujących

Konkursy

Informacje, materiały

Ogólnopolskie

informacje pomocowe

Informacje

branżowe

Skip to content