Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

  • Elżbieta Porzezińska – przewodnicząca
  • Andrzej Gałecki – z-ca przewodniczącej
  • Ewelina Miluska – sekretarz
  • Rafał Krukowski- skarbnik
  • Anna Szmurło i – członek
  • Bożena Markowska – członek

Komisja Rewizyjna w roku szkolnym 2022/2023

  • Justyna Ziółkowska – przewodniczący
  • Lucyna Woińska – członek
  • Waldemar Niemyjski – członek

E - Nauczanie

Kliknij – szczegóły!

Sport

ZSCKR w Rudce

Listy

i życzenia

Ogłoszenia

Instytucji współpracujących

Konkursy

Informacje, materiały

Ogólnopolskie

informacje pomocowe

Informacje

branżowe

Skip to content