Gacówka

„Gacówka” – nowoczesne warsztaty tradycyjnego przetwórstwa płodów rolnych
Nazwa „Gacówka” wywodzi się z lokalnej tradycji. Przyjęło się tak nazywać domek ogrodnika usytuowany na obrzeżach dworskiego parku. I mimo, że ostatni lokator opuścił ten obiekt wiele lat temu, nazwa, która się wzięła od jego nazwiska, pozostała.

Budynek od dawna jest częścią kompleksu szkolnego. W przeszłości zaadaptowano go na mieszalnię pasz i magazyn narzędzi szkolnych. W części tego budynku urządzono nawet pomieszczenie, które miało służyć celom rekreacyjno-rozrywkowym. Upływający czas i brak prac remontowych przyczyniły się do pogorszenia jego stanu.
Szansą na jego rewitalizację okazała się najnowsza inwestycja, realizowana w szkole, a mianowicie „Przebudowa budynku gospodarczego zwanego „Gacówką” wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję dydaktyczną” w ramach projektu „Modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce”. Projekt ten został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Niszczejący od lat budynek zaadaptowano na warsztaty, które umożliwią naukę tradycyjnego przetwarzania żywności. W 2019 roku podczas obchodów 60-lecia ZSCKR w Rudce dokonano uroczystego otwarcia nowoczesnych warsztatów tradycyjnego przetwórstwa płodów rolnych.
Koncepcja utworzenia warsztatów wpisuje się w modny, bardzo pożyteczny i zdrowy trend powrotu do korzeni produkcji i przetwórstwa żywności metodami tradycyjnymi.
Warsztaty i program w nich realizowany mogą stać się szansą na poznanie przez uczniów szeregu dodatkowych możliwości organizacji i wykorzystania gospodarstwa wiejskiego poza podstawowym profilem produkcji.
Warsztaty wpisują się także w program aktywizacji środowiska wiejskiego. Organizuje się tu bowiem szkolenia dla chętnych mieszkańców wsi.

Moda na turystykę wiejską i wzrost zainteresowania swojskim jadłem sprzyja rozwojowi oferty wiejskich gospodarstw rolnych. Dla wielu ludzi, odwiedzających podlaską wieś, spożywanie różnorodnych potraw i napojów może być czymś więcej niż tylko zwykłym zaspokojeniem głodu i pragnienia. Kulinaria mogą być wyrafinowanym sposobem poznawania regionu lub konkretnej miejscowości za pomocą doświadczania odmiennych smaków, kultur, obyczajów i tradycji. Mogą być także zaproszeniem do dialogu, czyli pretekstem do poznania innego człowieka w przestrzeni turystycznej.

Nowoczesne warsztaty tradycyjnego przetwórstwa płodów rolnych zostały stworzone w celu poszerzania oferty zajęć dodatkowych w szkole. W skład pomieszczeń tak zwanej „Gacówki” wchodzi piękna i w pełni wyposażona sala konsumencka a także zaplecze produkcyjne. Sala konsumencka może pełnić funkcję sali konferencyjnej ze względu na nowoczesne wyposażenie i monitor interaktywny. Zaplecze wyposażone jest w urządzenia niezbędne do organizacji zajęć z przetwórstwa spożywczego, m.in. wędzarnię elektryczną oraz urządzenia do produkcji wędlin, sprzęt i urządzenia do produkcji serów metodami tradycyjnymi oraz urządzenia do produkcji soków i przetworów owocowo- warzywnych. Sala konsumencka dodatkowo została wyposażona w tradycyjny piec do wypieku chleba. Udział w warsztatach to dla młodzieży naszej szkoły możliwość zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. Zdobyte umiejętności są szansą dla uczniów szkół rolniczych do podejmowania działań ożywiających produkcję żywności na wsi oraz wzrostu aktywności zawodowej i rozwoju obszarów wiejskich. Swoją wiedzę mogą wykorzystać na potrzeby organizacji przetwórstwa we własnym gospodarstwie rolnym.
Młodzież może uczestniczyć w następujących kołach zainteresowań:
– „Manufaktura jadła tradycyjnego’’
– „Akademia smaków potraw tradycyjnych”
Głównym celem i zadaniem zajęć jest zapoznanie młodzieży z technologią produkcji żywności metodami tradycyjnymi z surowców pozyskanych z gospodarstw rolnych, kultywowanie tradycji oraz promocja produktów tradycyjnych wyrabianych z surowców najlepszego gatunku. W zajęciach biorą udział wszyscy chętni uczniowie różnych kierunków kształcenia.

Tematyka zajęć obejmuje:

– Przetwórstwo owocowo- warzywne
– Przetwórstwo zbożowe
– Przetwórstwo mięsne
– Przetwórstwo mleczne

E - Nauczanie

Kliknij – szczegóły!

Sport

ZSCKR w Rudce

Listy

i życzenia

Ogłoszenia

Instytucji współpracujących

Konkursy

Informacje, materiały

Ogólnopolskie

informacje pomocowe

Informacje

branżowe

Skip to content