Zielona pracownia

Gospodarstwo szkolne ,,Zielona Pracownia” zostało utworzone w celu praktycznego szkolenia uczniów w kwalifikacji R.03. – Prowadzenie produkcji rolniczej. Szkoła rolnicza z prawdziwego zdarzenia, jeśli ma profesjonalnie uczyć w zawodzie rolnika, musi dysponować własnym gospodarstwem.

W skład ,,Zielonej Pracowni” wchodzą grunty orne o łącznym areale 18 ha, na których uprawiamy kukurydzę na ziarno i kiszonkę, pszenicę, mieszankę zbożową oraz użytki zielone. Wszystkie zabiegi związane z uprawą, pielęgnacją i zbiorem wykonywane są przez młodzież naszej szkoły pod fachowym okiem nauczycieli przedmiotów zawodowych w ramach zajęć z eksploatacji maszyn i narzędzi rolniczych. Jak w każdym gospodarstwie rolnym, posiadamy budynki gospodarcze: oborę, chlewnię, gdzie prowadzona jest hodowla krzyżówek bydła mięsnego, trzody, a od niedawna owiec .

Gospodarstwo szkolne ,, Zielona Pracownia” wyposażone jest w maszyny i narzędzia rolnicze, których baza nieustanie jest wzbogacana, a dzięki którym możemy skuteczne kształcić fachowców w branży rolniczej.

E - Nauczanie

Kliknij – szczegóły!

Sport

ZSCKR w Rudce

Listy

i życzenia

Ogłoszenia

Instytucji współpracujących

Konkursy

Informacje, materiały

Ogólnopolskie

informacje pomocowe

Informacje

branżowe

Skip to content