Technik rolnik

Uczeń w trakcie nauki zdobywa kwalifikacje:

 • 9Prowadzenie produkcji rolniczej - ROL.04
 • 9Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej - ROL.10

Nauka zawodu odbywa się w ramach:

 • 9Zajęć teoretycznych odbywanych w nowoczesnych pracowniach przedmiotów zawodowych;
 • 9Zajęć praktycznych prowadzonych w:
 • Edobrze wyposażonych pracowniach z dostępem do internetu oraz profesjonalnymi programami komputerowymi;
 • E„Zielonej pracowni" (18 ha pól uprawnych, chlewnia, obora);
 • Ewarsztatach szkolnych z nowoczesnym parkiem maszynowym do produkcji rolniczej,
 • Ena placu manewrowym do nauki jazdy ciągnikiem;
 • 9Praktyk zawodowych, które organizowane są w nowoczesnych gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych.
Absolwent technikum rolniczego jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • 9Wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • 9Prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • 9Prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;
 • 9Organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • 9Podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

Perspektywa:

Zdobycie zawodu pozwala absolwentowi na:
 • 9Prowadzenie indywidualnego gospodarstwa
 • 9Założenie własnej działalności gospodarczej rolniczo – usługowo –handlowej
 • 9Kontynuowanie nauki w ramach studiów licencjackich lub magisterskich na uczelniach ekonomicznych, rolniczych i innych kierunkach
 • 9Podjęcie pracy zawodowej w:
 • Efirmach i przedsiębiorstwach związanych z działalnością rolniczą,
 • Efirmach handlowych.

E - Nauczanie

Kliknij – szczegóły!

Sport

ZSCKR w Rudce

Listy

i życzenia

Ogłoszenia

Instytucji współpracujących

Konkursy

Informacje, materiały

Ogólnopolskie

informacje pomocowe

Informacje

branżowe

Skip to content