Technik żywienia i usług gastronomicznych

Uczeń w trakcie nauki zdobywa kwalifikacje:

 • 9Przygotowanie i wydawanie dań - HGT.O2
 • 9Organizacja żywienia i usług gastronomicznych - HT.12

Nauka zawodu odbywa się w ramach:

 • 9Zajęć teoretycznych odbywanych w nowoczesnych pracowniach zajęć teoretycznych z zakresu żywienia człowieka i usług gastronomicznych,
 • 9Zajęć praktycznych prowadzonych w profesjonalnie wyposażonych szkolnych pracowniach technologii gastronomicznej,
 • 9Praktyk zawodowych, które organizowane są w nowoczesnych restauracjach, kawiarniach, hotelach, pensjonatach i innych zakładach świadczących usługi żywieniowe.
Absolwent technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych nabywa umiejętności:
 • 9Planowania i organizacji żywienia w zakładach żywienia zbiorowego,
 • 9Urządzania zakładów gastronomicznych,
 • 9Sporządzania potraw i napojów zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i estetycznego ich podawania,
 • 9Prawidłowej obsługi konsumenta,
 • 9Aktywnego zachowania się na rynku pracy,
 • 9Prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu itp.

Perspektywa:

Zdobycie zawodu pozwala absolwentowi technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych na:
 • 9Samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług gastronomicznych,
 • 9Podjęcie pracy w obiektach zbiorowego żywienia: restauracjach, kawiarniach, stołówkach, hotelach, pensjonatach, domach opieki i innych zakładach świadczących usługi żywieniowe,
 • 9Podjęcie pracy w instytucjach zajmujących się obrotem żywnością i upowszechnianiem wiedzy o żywności, organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania,
 • 9Podjęcie nauki na kierunkach studiów wyższych związanych z gastronomią, tj. technologia żywności, towaroznawstwo, dietetyka, żywienie człowieka i nauki konsumenckie, hotelarstwo i turystyka, organizacja i zarządzanie w gastronomii.

E - Nauczanie

Kliknij – szczegóły!

Sport

ZSCKR w Rudce

Listy

i życzenia

Ogłoszenia

Instytucji współpracujących

Konkursy

Informacje, materiały

Ogólnopolskie

informacje pomocowe

Informacje

branżowe

Skip to content