ROL.04 – Prowadzenie Produkcji Rolniczej

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

 • 9Prowadzenie produkcji rolniczej - ROL.04

Zawód: rolnik

Zakres kursu:

 • 9Produkcja roślinna
 • 9Produkcja zwierzęca
 • ETechnika w Rolnictwie
 • ENauka jazdy ciągnikiem (kat. T)
 • 9Praktyk zawodowych, które organizowane są w nowoczesnych gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych.
Czas trwania kursu: 3 semestry
Formy zajęć: zajęcia zaoczne (sobota, niedziela)

KURS BEZPŁATNY

Uczestnicy kursu:

 • 9Uczestnikiem kursu może być osoba dorosła będąca absolwentem szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum, technikum oraz szkół wyższych.

Korzyści:

Ukończenie kursu umożliwia absolwentowi:
 • 9Ukończenie kursu umożliwia prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego,
 • 9Możliwość pozyskiwania różnorodnych środków unijnych,
 • 9Uzyskanie wymaganych kwalifikacji do przejmowania gospodarstw rolnych,
 • 9Otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji RL.04 – Prowadzenie produkcji rolniczej (podstawa przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową)
 • 9Otrzymanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację zawodową w zakresie kwalifikacji RL.04 – Prowadzenie produkcji rolniczej ( po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację),
 • 9Otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie rolnik na podstawie:
 • Eświadectwa potwierdzającego kwalifikację zawodową w zakresie kwalifikacji RL.04 – Prowadzenie produkcji rolniczej,
 • Eświadectwa potwierdzającego wykształcenie ogólne, przynajmniej zasadnicze zawodowe

E - Nauczanie

Kliknij – szczegóły!

Sport

ZSCKR w Rudce

Listy

i życzenia

Ogłoszenia

Instytucji współpracujących

Konkursy

Informacje, materiały

Ogólnopolskie

informacje pomocowe

Informacje

branżowe

Skip to content