Spotkanie organizacyjne z Koordynatorem Projektu

lut 28, 2024 | Akredytacja 2023 – HISZPANIA I WŁOCHY

W dniu 28 lutego 2024r. uczniowie, którzy zakwalifikowani zostali do udziału w stażach w zagranicznych przedsiębiorstwach w Hiszpanii, uczestniczyli w spotkaniu organizacyjnym z Koordynatorem projektu. W trakcie spotkania przedstawiono informacje, które zgromadzono w trakcie wizyty przygotowawczej tj. zdjęcia z miejsca zakwaterowania, planowane miejsca stażu, program kulturowy. Ponadto zgromadzono upoważnienia i wnioski od uczniów w celu uzyskania kart EKUZ, założono grupę w aplikacji WhatsApp oraz omówiono pozostałe tematy organizacyjno-logistyczne związane z udziałem w Projekcie. Uczniowie rozpoczęli również przygotowanie językowe i organizacyjne poprzez zalogowanie na platformę EU Academy oraz przygotowanie CV z wykorzystaniem narzędzi Europass.

Skip to content