PO WER – STAŻE ZAGRANICZNE LITWA – 2021

Zaproszenie do udziału w Projekcie „Zagraniczne staże z POWER-em” – Litwa

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w pierwszym wyjeździe na zagraniczne staże zawodowe do Wilna (Litwa)
Planowany termin wyjazdu: maj 2020 r. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe warunki uczestnictwa określa regulamin rekrutacji uczestników oraz materiały promocyjne.

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w Projekcie proszeni są o złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentami rekrutacyjnymi (dokumenty w załączeniu) w sekretariacie do 14 lutego 2020 r.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%.

Załączniki do pobrania:

Artykuły z kategorii POWER Zagraniczne Staże Litwa 2021:

E - Nauczanie

Kliknij – szczegóły!

Sport

ZSCKR w Rudce

Listy

i życzenia

Ogłoszenia

Instytucji współpracujących

Konkursy

Informacje, materiały

Ogólnopolskie

informacje pomocowe

Informacje

branżowe

Skip to content