Przygotowania do wyjazdu na staże w Wilnie zostały rozpoczęte

lut 24, 2020 | POWER Zagraniczne Staże Litwa 2021, Projekty UE

W dniu 24.02.2020r. miało miejsce pierwsze spotkanie z uczestnikami wyłonionymi w drodze rekrutacji na wyjazd na staże w Wilnie w maju br.

W trakcie spotkania uczestnicy zostali poinformowali o zasadach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z którego finansowany jest udział w projekcie, o głównych założeniach realizacji stażu w Wilnie tj. miejscu zakwaterowania, organizacji wyżywienia, programie kulturowym oraz usługach zapewnionych przez szkołę w ramach projektu.

Przygotowania do wyjazdu na staże w Wilnie zostały rozpoczęte

W trakcie spotkania uczestnicy wypełnili wnioski o wydanie kart EKUZ, formularze dotyczące stanu zdrowia, na wzorze przygotowanym przez Partnera oraz przygotowali dokumenty motywacyjne – CV i list motywacyjny na wzorze Europass.

Przygotowania do wyjazdu na staże w Wilnie zostały rozpoczęte

Spotkanie prowadzili koordynatorzy projektu z ramienia szkoły – Pani Elżbieta Owerczuk oraz Pani Justyna Fidrocka.

Kolejnym etapem projektu będzie realizacji serii zajęć przygotowawczych z podstaw języka litewskiego i kultury kraju stażu, które poprowadzi osoba z właściwymi kwalifikacjami. Zapraszamy wszystkich uczestników do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej projektu.

Skip to content