ZAGRANICZNE STAZE z POWEREM w WILNIE

cze 23, 2021 | POWER Zagraniczne Staże Litwa 2021, Projekty UE

Pandemia Covid-19 i związane z nią ograniczenia uniemożliwiły uczniom naszej szkoły odbycie zawodowych staży na Litwie w planowanym terminie – czerwiec 2020. Zmniejszone w tym roku obostrzenia pandemiczne pozwoliły na rozpoczęcie w szkole po raz drugi rekrutacji na zawodowe staże w Wilnie.

Tak więc, maj i czerwiec 2021 upłynęły naszym uczniom na ubieganiu się o zagraniczne staże i składaniu dokumentów rekrutacyjnych do udziału w projekcie „Zagraniczne staże z POWEREM”. 22 czerwca 2021r. był szczęśliwym dniem dla wielu uczniów starszych klas, ponieważ pani dyrektor Halina Leszczyńska na spotkaniu podała do wiadomości skład grupy wyjeżdzającej do Wilna we wrześniu 2021r.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Grupa 18 uczniów i dwóch opiekunów ZS CKR w Rudce wyjedzie do Wilna na Litwie, gdzie będzie odbywać trzytygodniowe staże zawodowe. Wyjadą uczniowie technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik i technik żywienia i usług gastronomicznych, aby zdobywać nowe umiejętności w swoich zawodach oraz kształcić kompetencje społeczne i językowe.

Skip to content