Wybuch pandemii COVID-19

Wciąż trwająca pandemia COVID-19 uniemożliwiła wyjazd na staże w zagranicznych przedsiębiorstwach w Wilnie na Litwie w maju 2020 roku. Jednakże nie oznacza to, że projekt został zamknięty. Zespół projektowy wciąż pracuje i jest w kontakcie z instytucją finansującą –...
Skip to content