Wybuch pandemii COVID-19

mar 27, 2020 | POWER Zagraniczne Staże Litwa 2021, Projekty UE

Wciąż trwająca pandemia COVID-19 uniemożliwiła wyjazd na staże w zagranicznych przedsiębiorstwach w Wilnie na Litwie w maju 2020 roku.

Jednakże nie oznacza to, że projekt został zamknięty. Zespół projektowy wciąż pracuje i jest w kontakcie z instytucją finansującą – Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Wyjazd na staże został przełożony na przyszły rok (10-28.05.2021r.). Liczymy, że do tego czasu sytuacja epidemiologiczna będzie znacznie lepsza i pozwoli naszej szkole uczestniczyć w zagranicznej mobilności. Zespół projektowy na bieżąco śledzi informacje w tym zakresie. Aktualnie przygotowujemy się do rekrutacji na ten wyjazd. Uczniowie zostaną o tym poinformowani w trakcie zajęć lekcyjnych oraz informacji zawartych w gablocie informacyjnej na korytarzu szkolnym. Prosimy także o śledzenie informacji umieszczanych na stronie projektu. Zapraszamy uczniów do udziału w projekcie.

Skip to content