PO WER – STAŻE ZAGRANICZNE LITWA – 2022

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w drugim wyjeździe na zagraniczne staże zawodowe do Wilna (Litwa)

Planowany termin wyjazdu: 9 – 27 maja 2022 r. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe warunki uczestnictwa określa regulamin rekrutacji uczestników oraz materiały promocyjne.

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w Projekcie proszeni są o złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentami rekrutacyjnymi (dokumenty w załączeniu) w Biurze Projektu do 21 stycznia 2022 r.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%.

Dokumenty rekrutacyjne:

Załączniki do pobrania:

Artykuły z kategorii POWER Zagraniczne Staże Litwa 2022:

E - Nauczanie

Kliknij – szczegóły!

Sport

ZSCKR w Rudce

Listy

i życzenia

Ogłoszenia

Instytucji współpracujących

Konkursy

Informacje, materiały

Ogólnopolskie

informacje pomocowe

Informacje

branżowe

Skip to content