WIDEOROZMOWA Z MENTOREM GRUPY Z RAMIENIA PARTNERA PROJEKTU

kwi 25, 2022 | POWER Zagraniczne Staże Litwa 2022, Uncategorized

W dniu 22.04.2022r. odbyła się wideo rozmowa z mentorem grupy z ramienia instytucji partnerskiej z Litwy.

Spotkanie było podzielone na dwie części. Pierwsza miała charakter indywidualny tj. każdy z uczniów rozmawiał z koordynatorami z Litwy indywidualnie, przedstawił swoje oczekiwania względem programu stażu, opowiedział o swoich zainteresowaniach oraz ogólnie przedstawił siebie i swój profil zawodowy. W trakcie rozmowy, litewski mentor naszej grupy mógł praktycznie sprawdzić znajomość języka angielskiego u uczniów.

Druga część rozmowy miała charakter przygotowania kulturowego i organizacyjnego do wyjazdu, tj. uczniom zostało zaprezentowane:

– informacje o Wilnie i Litwie,

– specyfikę regionu, jego kultury, panujących zwyczajów oraz języka,

– propozycje miejsc stażu w Wilnie,

– kulturową ofertę umożliwiającą atrakcyjne spędzanie czasu wolnego.

W trakcie spotkania „online” partner odpowiadał na pytania uczniów wyjeżdżających na staże, aby mieli oni dokładną wiedzę na temat pobytu w Wilnie jako całości.

Skip to content