WIDEOROZMOWA Z MENTOREM GRUPY Z RAMIENIA PARTNERA PROJEKTU

kwi 13, 2023 | Akredytacja 2022 – HISZPANIA

W dniu 12.04.2023r. odbyła się wideo rozmowa z mentorem grupy z ramienia instytucji partnerskiej z Hiszpanii.

Spotkanie było podzielone na dwie części. Pierwsza miała charakter indywidualny tj. każdy z uczniów rozmawiał z koordynatorem z Hiszpanii indywidualnie, przedstawił swoje oczekiwania względem programu stażu, opowiedział o swoich zainteresowaniach oraz ogólnie przedstawił siebie i swój profil zawodowy. W trakcie rozmowy, hiszpański mentor naszej grupy mógł praktycznie sprawdzić znajomość języka angielskiego i hiszpańskiego u uczniów.

Druga część rozmowy miała charakter przygotowania kulturowego i organizacyjnego do wyjazdu, tj. uczniom zostało zaprezentowane:

– informacje o Walencji i Hiszpanii,

– specyfikę regionu, jego kultury, panujących zwyczajów oraz języka,

– propozycje miejsc stażu w Walencji,

– kulturową ofertę umożliwiającą atrakcyjne spędzanie czasu wolnego.

W trakcie spotkania „online” partner odpowiadał na pytania uczniów wyjeżdżających na staże, aby mieli oni dokładną wiedzę na temat pobytu w Hiszpanii jako całości.

Skip to content