Spotkanie organizacyjne z Koordynatorem Projektu

lut 15, 2023 | Akredytacja 2022 – HISZPANIA

W dniu 8 lutego 2023r. uczniowie, którzy zakwalifikowani zostali do udziału w stażach w zagranicznych przedsiębiorstwach w Hiszpanii, uczestniczyli w spotkaniu organizacyjnym z Koordynatorem projektu. W trakcie spotkania przedstawiono informacje, które zgromadzono w trakcie wizyty przygotowawczej tj. zdjęcia z miejsca zakwaterowania, planowane miejsca stażu, program kulturowy. Ponadto zgromadzono upoważnienia i wnioski od uczniów w celu uzyskania kart EKUZ, założono grupę w aplikacji WhatsApp oraz omówiono pozostałe tematy organizacyjno-logistyczne związane z udziałem w Projekcie.

Galeria zdjęć:

Skip to content