OSTATNIE SPOTKANIE ORGANIZACYJNE Z KOORDYNATOREM PRZED WYJAZDEM DO WILNA

kwi 22, 2023 | Akredytacja 2022 – HISZPANIA

W dniu 20.04.2023 r. odbyło się ostatnie przed wyjazdem do Hiszpanii spotkanie z uczestnikami projektu. Tego dnia skupiliśmy się już wyłącznie na kwestiach organizacyjnych i technicznych związanych z pobytem, podróżą i bagażem tj. omówiliśmy dokładnie miejsce zakwaterowania, kieszonkowe oraz jak sposób jaki zostanie one wypłacone uczniom, dokumenty jakie trzeba przygotować przed wyjazdem, jak należy się spakować, co ze sobą zabrać. Przypomnieliśmy uczestnikom o potrzebie zabrania ubrań do pracy zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez pracodawców oraz przekazaliśmy uczestnikom karty EKUZ. W trakcie spotkania przekazaliśmy również uczniom dokładną instrukcję zalogowania się na platformie OLS i zachęcaliśmy ich ponownie, aby skorzystali z tego narzędzia Programu Erasmus+ i sprawdzili poziom swoich umiejętności językowych.

Wszystkim uczniom życzymy wielu pozytywnych doświadczeń w trakcie mobilności!

Skip to content