W dniu 31.10.2019 r. zakończono realizację III, ostatniego etapu prac budowlanych związanych z przebudową budynku gospodarczego zwanego GACÓWKĄ wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję dydaktyczną. Do wykonanych zadań należą:

• renowacja murów (część II),
• roboty wewnątrz budynku,
• wymiana stolarki (część II),
• roboty drogowe,
• montaż instalacji ciepłej wody użytkowej i instalacji kanalizacyjnej (część II),
• montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej (część II),
• instalacja elektryczna wewnętrzna.

Wraz z zakończeniem realizacji III etapu prac budowlanych, przebudowa budynku gospodarczego zwanego GACÓWKĄ wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję dydaktyczną została zakończona. Przed nami zakup dodatkowego wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego.

Skip to content