W dniu 19.08.2019 r. zakończono realizację II etapu prac budowlanych związanych z przebudową budynku gospodarczego zwanego GACÓWKĄ wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję dydaktyczną. Do wykonanych zadań należą:

• ocieplenie budynku,
• budowa schodów zewnętrznych,
• montaż instalacji centralnego ogrzewania,
• montaż instalacji ciepłej wody użytkowej i instalacji kanalizacyjnej – I etap,
• montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej – I etap,
• montaż pompy ciepła i zasobnika ciepłej wody użytkowej,
• wykonanie pieca chlebowego.

Skip to content