Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce podpisał umowy z dwoma wykonawcami wybranymi w ramach realizacji projektu „Modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce”:

  • w dniu 8.11.2018 r. – z Zakładem Usługowo – Handlowym DOM – BUD Janusz Dworakowski – wykonawcą prac budowlanych związanych z przebudową budynku gospodarczego zwanego GACÓWKĄ,
  • w dniu 15.11.2018 r. – z przedsiębiorstwem BUD – KAR Zbigniew Karwowski-wykonawca usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną związaną z przebudową budynku gospodarczego zwanego GACÓWKĄ.

W najbliższym czasie rozpoczną się prace budowlane. Zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, przebudowa budynku gospodarczego zwanego GACÓWKĄ zakończy się do dnia 30.10.2019r.

Skip to content