XLV Finał Eliminacji Okręgowych OWiUR w ZS CKR w Rudce

kwi 11, 2022 | Aktualności 2021/2022

   W dniach 8-9 kwietnia 2022 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. Krzysztofa Kluka w Rudce odbył się finał eliminacji okręgowych XLV Olimpiady Wiedzy     i Umiejętności Rolniczych. Nasza szkoła już kolejny raz wraz z Komitetem Okręgowym OWiUR, pracownikami naukowymi Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach była współorganizatorem tego wydarzenia.

Do Rudki przybyło pod opieką nauczycieli 182 uczniów z województwa podlaskiego, części województw: mazowieckiego i lubelskiego. Olimpijczycy rywalizowali w 8 blokach tematycznych.

W piątek 8 kwietnia o godz. 10.30 wszystkich zacnych gości w osobach:  p. Arkadiusza Kalinowskiego dyrektora SPOO w Krzyżewie, p. Tadeusza Zawistowskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudka, p. Marcina Gawrysiaka-Wójta Gminy Rudka, pani Monikę Godlewską -dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudce oraz Komitet Okręgowy OWiUR i jurorów olimpiady powitała pani Elżbieta Owerczuk dyrektor ZS CKR w Rudce. Wszystkim uczniom życzyła sukcesów w zmaganiach olimpijskich, a opiekunom i jury dobrego pobytu w naszej szkole. Na zakończenie odczytała list pana Henryka Kowalczyka Wicepremiera i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowany do wszystkich uczestników Olimpiady. Uroczystego otwarcia XLV Finału Okręgowej OWiUR dokonała pani Alina Janocha – Przewodnicząca Komitetu Okręgowego. W godzinach od 11.00 do 12.00 uczestnicy rozwiązywali test, a po obiedzie o godz. 14.00 przystąpili do rozwiązywania zadań praktycznych. Wieczorem młodzież odpoczywała, a jurorzy spotkali się z nauczycielami, celem omówienia wyników zmagań ich podopiecznych.

Uroczyste ogłoszenie wyników miało miejsce 9 kwietnia z udziałem licznie zgromadzonych zacnych gości: pana dr. inż. Sławomira Jerzego Snarskiego – Starosty Powiatu Bielskiego, pani profesor doktor habilitowanej Barbary Biesiada – Drzazga- prorektora ds. studiów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, pana profesora doktora habilitowanego Marka Gugały – Dziekana Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, pana Marcina Gawrysiaka – Wójta Gminy Rudka, pani dr hab. profesor uczelni Aliny Janocha – Przewodniczącej Komitetu Okręgowego OWiUR, pani dr inż. Elżbiety Horoszewicz- Wiceprzewodniczącej Komitetu Okręgowego OWiUR, pani dr inż. Małgorzaty Wyrzykowskej- sekretarza Komitetu Okręgowego OWiUR, pani Katarzyny Roszkowskej – Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży i pani Iwony Chrapowicz- głównego specjalisty ds. promocji Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży, pana Mariusza Cylwik – z-cy Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, pana Anatola Grzegorza Tymińskiego- Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, pana Macieja Bobla –Dyrektora Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy i Przewodniczącego Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Bielsku Podlaskim, pana Tadeusza Zawistowskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudka, pani Moniki Godlewskej– Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce.  Uczniowie ZSCKR w Rudce zaprezentowali program artystyczny, przygotowany na tę uroczystość.

Wyniki ogłosiła przewodnicząca siedleckiego komitetu prof. nzw. dr hab. Alina Janocha. W tegorocznej edycji eliminacji okręgowych okręgu siedleckiego OWiUR puchar dla najlepszej szkoły otrzymał Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem. Cieszymy się bardzo, że to nasza szkoła zajęła II miejsce w klasyfikacji szkół uczestniczących w olimpiadzie, a pani dyrektor Elżbieta Owerczuk również odebrała puchar. Trzecie miejsce zajął Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży.

Uczniowie naszej szkoły zostali laureatami Finału Okręgowego OWiUR , zajmując czołowe miejsca:

1 miejsce w bloku gastronomia zajęła Patrycja Markowska

2 miejsce w bloku produkcja roślinna zajął Adrian Stelmach

3 miejsce w bloku produkcja roślinna zajął Patryk Zawistowski

Laureatom zostały wręczone ufundowane przez wielu sponsorów cenne nagrody rzeczowe. Wszystkim zwyciezcom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia  w eliminacjach centralnych, które odbędą się w SGGW w Warszawie.

Na zakończenie pani prof. Alina Janocha – przewodnicząca Komitetu Okręgowego serdeczne wyrazy podziękowania za bardzo dobrą organizację skierowała do kierownictwa szkoły: p. Heleny Warmijak, p. Anny Rogożyńskiej i p. Sławomira Radulskiego. Szczególne podziękowania otrzymała dyrektor szkoły Elżbieta Owerczuk.

Wyjątkowe słowa podziękowania za ufundowanie nagród oraz  wsparcie w organizacji XLV Finału Okręgowego OWiUR kierujemy do instytucji i firm współpracujących ze szkołą. Bez Państwa pomocy i wsparcia nie podołalibyśmy w realizacji tak wymagającego przedsięwzięcia edukacyjnego.

Skip to content