„Wystawa dawnych gatunków i odmian zbóż”

wrz 28, 2022 | Aktualności 2021/2022

27 września 2022 r. na zaproszenie Centrum Doradztwa Rolniczego i Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego uczniowie klasy IV Technikum Rolniczego ZSCKR w Rudce wzięli udział w seminarium i wystawie na temat dawnych gatunków i odmian zbóż.

Organizatorem wystawy było Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) w Brwinowie we współpracy z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym (IHAR-PIB) w Radzikowie. Wydarzenie jest elementem projektu pt. „Stworzenie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych oraz rozwój kapitału społecznego i gospodarczego Polski poprzez ochronę i wykorzystanie tych zasobów w procesie świadczenia usług doradztwa rolniczego”, w skrócie nazywanego Agrobank.

Uczniowie Technikum Rolniczego wysłuchali wykładów, w których prowadzący przybliżyli znaczenie dawnych gatunków i odmian roślin uprawnych dla utrzymania właściwej bioróżnorodności w produkcji rolniczej. Omówili bogactwo gatunkowe roślin uprawnych, które pozwala tworzyć płodozmiany zabezpieczające rolnika przed utratą plonu w niekorzystnych warunkach klimatycznych, a ludność przed ryzykiem głodu. Poruszane tematy, były ważne również z tego względu, że dzięki przywracaniu w produkcji rolnej starych gatunków i odmian roślin uprawnych, w tym zbóż, zwiększa się różnorodność upraw, możliwe jest ograniczenie nawożenia i stosowania środków ochrony roślin. Przywracanie bioróżnorodności w rolnictwie jest więc wyrazem dbałości o środowisko naturalne i gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego.

Skip to content