Warsztaty w ZSCKR w Rudce: Gospodarka Nawozowa jako Kluczowy Element Ochrony Środowiska i Poprawy Jakości Wód

maj 27, 2022 | Aktualności 2021/2022

Klasy I TR oraz II TR i TŻ ZSCKR uczestniczyły w dniu 25 maja 2022 w warsztatach realizowanych w ramach projektu ” Wdrażanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy” Life 19IPE/PL/000005. Prowadził je Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie, pan Arkadiusz Kalinowski. Tematem warsztatów była: Gospodarka nawozowa jako kluczowy element ochrony środowiska i poprawy jakości wód”.  W czasie warsztatów poruszony był problem zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego oraz obowiązków rolników wynikających z nowych regulacji prawnych.  Program warsztatów obejmował m.in. bilansowanie azotu w gospodarstwie, obliczanie stanu średniorocznego zwierząt, obliczanie powierzchni płyt obornikowych i pojemności zbiorników na gnojowicę, uzyskiwanie pozwoleń wodno-prawnych.

Skip to content