TOLERUJĘ, SZANUJĘ I AKCEPTUJĘ – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BEZ DYSKRYMINACJI

mar 2, 2023 | Aktualności 2021/2022

Międzynarodowy „Dzień Zero Dyskryminacji” obchodzony 1 marca był okazją do spotkania naszych uczniów z przedstawicielkami Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

Inspektor  Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii pani Sylwia Bagniuk oraz pani komisarz Agnieszka Dąbrowska oficer prasowa KPP

w Bielsku Podlaskim przybliżyły młodzieży zagadnienia związane z „mową nienawiści”, tolerancją , odpowiedzialnością prawną dotyczącą przestępstw o podłożu ksenofobicznym i dyskryminującym.

Poruszone zostało ponownie zagadnienie cyberprzemocy, jej konsekwencji prawnych i sposobów ochrony siebie i bliskich. Uczniowie mieli okazję poznać przykłady przestępstw popełnionych na terenie Polski, zarówno tych związanych z działalnością przestępczą w intrenecie, jak też eskalacją zachowań agresywnych w stosunku do imigrantów, mniejszości narodowych, grup społecznych.

Była to ważna lekcja empatii i tolerancji.

Skip to content