REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 20222

mar 20, 2022 | Aktualności 2021/2022

„ Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków”

( Jk 2, 26)

   Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy Pana, zmartwychwstania i zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. W tym czasie nasi uczniowie mieli okazję uczestniczyć w rekolekcjach, zorganizowanych przez naszego katechetę ks. Marcina Karpiesiuka, które wygłosił ks. dr Mariusz Boguszewski wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Przybliżył nam sytuację Chrześcijan w Iraku i w Syrii w kontekście współczesnego konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Opowiedział o pracy duszpasterskiej w regionach objętych prześladowaniami na tle religijnym. Nawiązał również do wojny toczącej się na Ukrainie. Uczniowie mieli okazję obejrzeć film przedstawiający obecną sytuację podopiecznych Parafialnej Szkoły św. Marcina de Porres , którzy uciekli przed wojną do Polski. Dzieci z Fastowa są szczególnie bliskie naszym sercom, gdyż na początku roku szkolnego uczniowie i nauczyciele ZSCKR w Rudce wsparli Ukraińskich kolegów artykułami szkolnymi, plastycznymi i biurowymi.

Drugi zaprezentowany film został przygotowany przez dzieci z Fastowa niósł przesłanie wielkopostne, przygotowujące do zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Ksiądz rekolekcjonista podsumował spotkanie zwracając uwagę na potrzebę pomocy ofiarom wojen nie tylko w aspekcie materialnym, ale również duchowym, zapraszając do wspólnej modlitwy w intencji ofiar działań wojennych.

Skip to content