Przyszłość polskiego rolnictwa

kwi 1, 2022 | Aktualności 2021/2022

Przewodnim tematem konferencji dotyczącej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, były zagadnienia związane z Europejskim Zielonym Ładem oraz rozwojem obszarów wiejskich. Grupa uczniów naszej szkoły wraz z p. Dyrektor Elżbietą Owerczuk, kierownikiem ds. praktycznej nauki zawodu Sławomirem Radulskim i opiekunem uczestniczyła/ przysłuchiwała się/ w debacie ekspertów nt. przyszłości polskiego rolnictwa. Gośćmi wydarzenia, które odbyło się 31 marca w Operze i Filharmonii Podlaskiej, byli m.in. Henryk Kowalczyk wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Janusz Wojciechowski komisarz UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Artur Kosicki Marszałek Województwa Podlaskiego oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa.

Podczas dyskusji na pierwszym planie wybrzmiewał temat bezpieczeństwa żywnościowego w kontekście działań wojennych za naszą wschodnią granicą. Ponadto przedstawiono założenia krajowego planu strategicznego wraz z elementami wpływającymi na funkcjonowanie polskich gospodarstw. Szeroko omówiono ekoschematy jako element uzupełnienia płatności bezpośrednich i rodzaj wsparcia prośrodowiskowego. Wachlarz proponowanych działań zainteresował naszych młodych rolników. Ważną kwestią w rozwoju rolnictwa jest rola doradztwa rolniczego, które powinno wspierać rolników w zmianach jakie zachodzą w podlaskich gospodarstwach. Nasi młodzi rolnicy zwrócili uwagę na szansę jaką stwarzają krótkie łańcuchy dostaw, rozwój małego przetwórstwa oraz uczestnictwo w systemach jakości.  

Udział w konferencji, to dopiero początek debaty młodzieży rolniczej na temat przyszłości ich rolnictwa w regionie, jak również planów na rozwój gospodarstw w przyszłości.

Oliwia Pawłowska

Skip to content