Podnosimy jakość kształcenia – współpraca ZSCKR w Rudce
z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach

lut 7, 2022 | Aktualności 2021/2022

18 stycznia 2022 r.  p.o. Dyrektor ZSCKR  w Rudce Elżbieta Owerczuk i JM Rektor  UPH w Siedlcach prof. dr hab. Mirosław Minkina podpisali umowę o współpracy naukowo-dydaktycznej.  Podpisanie umowy przeniesie korzyści obu stronom,  współpraca pomiędzy Wydziałem i Szkołą w dziedzinie nauki i dydaktyki skutkować będzie podnoszeniem jakości kształcenia, w tym kształcenia praktycznego. Klasy technikum  kształcącego  w zawodzie  technik rolnik zostaną objęte patronatem UPH, a realizowany przez szkołę proces edukacyjny wzbogacony będzie o działania przygotowujące do podjęcia studiów na kierunkach rolniczych. Współpraca  stwarza możliwości  uczestnictwa  w warsztatach, wykładach, ćwiczeniach, dyskusjach, lekcjach akademickich  na Wydziale Agrobioinżynierii  i Nauk o Zwierzętach oraz kursach, konferencjach popularno- naukowych i seminariach zarówno  na terenie naszej szkoły jak i  Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Skip to content