Lekarz Roślin – Dr Pest. Nowoczesna ochrona roślin – badania i praktyka

mar 23, 2023 | Aktualności 2021/2022

Dnia 22.03.2023 r. uczniowie klasy I i III TR brali udział w szkoleniach i warsztatach w ramach realizacji projektu KSOW pn.,, Lekarz Roślin – Dr Pest. Nowoczesna Ochrona roślin – badania i praktyka w Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR-PIB w Białymstoku.
Kierownik Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR – PIB w Białymstoku Prof. dr hab. Bożena Łozowicka przywitała wszystkich uczestników i przeprowadziła część szkoleniową, w której przedstawiła abc środków ochrony roślin i tematykę związaną z nowoczesną ochroną roślin – ochroną przed chorobami, szkodnikami i chwastami oraz bezpieczeństwem żywności i owadów zapylających. Następnie po części szkoleniowej odbyły się warsztaty laboratoryjne, które cieszyły się największym zainteresowaniem. Uczniowie mogli zapoznać się z badaniami fitotronowymi, wazonowymi i polowymi w nowoczesnej ochronie roślin, a także z nowoczesnymi metodami diagnostycznymi w badaniach agrofagów. Oprócz tego mieli możliwość przygotowywania próbek żywności, pasz i środowiska oraz wykonywania analizy profilu związków prozdrowotnych pod okiem profesjonalnego zespołu naukowego.
Na koniec spotkania Kierownik Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR – PIB w Białymstoku Prof. dr hab. Bożena Łozowicka wręczyła uczestnikom certyfikaty uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach oraz materiały promocyjne.

Skip to content