K O M U N I K A T
LICEALIADY POWIATU BIELSKIEGO
W FUTSALU CHŁOPCÓW

gru 3, 2022 | Aktualności 2021/2022, Sport

Dnia 02 grudnia 2022r w hali sportowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce, przeprowadzono mistrzostwa powiatu szkół ponadpodstawowych w futsalu chłopców.
W zawodach wzięło udział 5 szkół. Minutą ciszy uczczono zmarłego w ub. miesiącu Sławomira Grygoruka – nauczyciela w-f Zespołu Szkól nr 4 w Bielsku Podlaskim.
Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym” i w czasie 2×8 min na mecz. Sędziami zawodów byli nauczyciele startujących drużyn.
Na zakończenie uroczyście Pani Joanna Nietupska dyrektor Zespołu Szkół CKR w Rudce dla trzech najlepszych szkół wręczyła pamiątkowe puchary, oraz piłki, a najlepszych zawodników turnieju uhonorowała „statuetkami piłkarza”.
Nagrody ufundowane zostały przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Bielsku
Podlaskim z dotacji Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.
Klasyfikacja drużynowa:
1
ZS 4 BIELSK PODLASKI
2
II LO BIELSK PODLASKI
3
I LO BIELSK PODLASKI
4
ZS CKR RUDKA
5
ZS 1 BIELSK PODLASKI

Wyniki rozegranych meczów:
ZS 4 Bielsk – LO 2 Bielsk 2 : 2
ZS 4 Bielsk – LO 1 Bielsk 3 : 1
ZS 4 Bielsk – ZS CKR Rudka 2 : 1
ZS 4 Bielsk – ZS 1 Bielsk 2 : 0
LO 2 Bielsk – LO 1 Bielsk 1 : 0
LO 2 Bielsk – ZS CKR Rudka 1 : 0
LO 2 Bielsk – ZS 1 Bielsk 0 : 1
LO 1 Bielsk – ZS CKR Rudka 2 : 0
LO 1 Bielsk – ZS 1 Bielsk 1 : 0
ZS CKR Rudka- ZS 1 Bielsk 1 : 0
Zawodnicy, którzy zostali nagrodzeni „statuetkami piłkarza”:
-Bazylewski Paweł (ZS 4 Bielsk)
-Filimoniuk Damian (II LO Bielsk)
-Okuszko Karol (I LO Bielsk)
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy składa serdeczne gratulacje zwycięskim szkołom,
oraz ich nauczycielom i dziękuje nauczycielowi w-f Panu Michałowi Warmijakowi, za wzorowe przeprowadzenie zawodów, a Dyrekcji Zespołu Szkół CKR w Rudce, za udostępnienie obiektów sportowych do przeprowadzenia zawodów.

Skip to content