,, Jeśli kobieta jest szczęśliwa , jest także piękna”

mar 7, 2023 | Aktualności 2021/2022

      Nic tak nie cieszy duszy i oka jak piękno, które jest największym osiągnięciem natury. Jest ona ponadto nie tylko uosobieniem ideału, ale także inspiracją poetycką i artystyczną dla ludzi sztuki. Niestety w skrajnych przypadkach bywa traktowana z nienależytą godnością. Podmiotowa rola kobiety w dziejach, predestynuje ją do zajęcia najważniejszego miejsca w ludzkiej historii. Jej mądrość, wytrwałość, opiekuńczość i odwaga , to cechy, którymi obdarzone są istoty określane mianem płci pięknej.

     Te słowa wybrzmiały przed krótkim koncertem  z okazji Dnia Kobiet w naszej Szkole w przeddzień święta.

     Zespół ,, SEPTYMA” na tą okazję przygotował występ w którym uczestniczyła Dyrekcja Szkoły i cała szkolna społeczność. Koncert  był niespodzianką dedykowaną zarówno wszystkim dziewczętom i kobietom z okazji ich święta w dniu 8 marca, a także mężczyznom, którzy swoje święto obchodzą dwa dni po święcie kobiet, 10 marca.

      Uczniowie śpiewający w Zespole SETYMA zaśpiewali znane piosenki  jak:        ,, Bo z dziewczynami”, ,, Czerwone korale”, ,, Babę zesłał Bóg”, ,, Być kobietą” i ,, Dumka na dwa serca” .

    Brawa należą się uczniom, którzy wystąpili śpiewając w Zespole SEPTYMA , za każdą zaśpiewaną piosenkę otrzymali brawa od wszystkich i  podziękowania od Pani Dyrektor Joanny Nietupskiej .

Skip to content