III MIEJSCE W KONKURSIE FILMOWYM

mar 7, 2022 | Aktualności 2021/2022

” NAKRĘĆ SIĘ NA ZAWÓD”

   Kolejny raz uczniowie naszej szkoły udowodnili, że pasja i współpraca może przynieść nie tylko satysfakcję, ale również sukces.

   Zespół reżyserski, który przygotował film: „Masarz wędliniarz jako ważny zawód branży rolno-spożywczej” nie miał prostego zadania.
W konkursie zorganizowanym przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr udział wzięli uczniowie zawodowych szkół średnich z całego województwa. Celem głównym konkursu było wyłonienie najbardziej oryginalnego, nowatorskiego filmu dotyczącego branż kluczowych dla danego subregionu województwa podlaskiego oraz upowszechnianie
i popularyzacja kształcenia zawodowego.

   W I etapie komisja konkursowa wyłoniła 10 najlepszych filmów ( w tym dwa filmy zgłoszone przez zespoły reżyserskie z naszej szkoły). II etap polegał na  głosowaniu internautów przy wykorzystaniu narzędzi zdalnych. Trzy filmy z każdego subregionu, które uzyskały najwięcej głosów otrzymały statut zwycięzcy – laureatów konkursu.

   Gratulujemy serdecznie uczennicom klasy III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: Małgorzacie Moczydłowskiej, Magdalenie Wagner, Oliwii Zapisek oraz uczniowi klasy IV Technikum Rolniczego Jakubowi Lubowickiemu, którzy wspólnie zdobyli III miejsce.

   Dziękujemy wszystkim internautom, którzy wzięli udział w głosowaniu elektronicznym. Szczególne podziękowania kierujemy do współpracującej z naszą szkołą firmy Wyrób Wędlin Mięsny Zakątek Błażej Fabian Niemyjscy S.C. za wsparcie merytoryczne i możliwość udokumentowania procesu przetwórstwa mięsnego i dystrybucji wyrobów wędliniarskich.

Skip to content