Finał IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu ,,Indeks dla Rolnika”.

mar 30, 2023 | Aktualności 2021/2022

30 marca 2023 r. w Audytorium Novum Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy odbył się finał IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu ,,Indeks dla Rolnika”.      Do rywalizacji o indeksy na Wydział Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt przystąpiło 20 finalistów wyłonionych podczas II etapu konkursu, który odbył się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu dnia 7 grudnia 2022 roku. Finałowym zadaniem konkursowym było przygotowanie 15 minutowej prezentacji multimedialnej na temat ,,Możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z produkcji roślinnej i zwierzęcej”. Indeks zdobyło 12 laureatów, wśród nich uczeń naszej szkoły Adrian Stelmach. Serdecznie gratulujemy!

Skip to content