Akredytacja erasmusa

lut 2, 2022 | Aktualności 2021/2022

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce otrzymał Akredytację w ramach Programu Erasmus w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akredytacja została przyznana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na lata 2021-2027. Oznacza to, iż szkoła uzyskała uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Akcji 1. w ramach Programu Erasmus tj. na udział uczniów i nauczycieli szkoły w stażach i kursach realizowanych w zagranicznych firmach i szkołach. Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus. O szczegółach związanych z rekrutacją będziemy informowali za pośrednictwem Koordynatora Erasmusa w naszej szkole

Skip to content