PO WER – STAŻE ZAGRANICZNE WŁOCHY – Październik 2019

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w drugiej edycji zagranicznych staży zawodowych we włoskich przedsiębiorstwach.

Termin wyjazdu: październik 2019 r.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe warunki uczestnictwa określa regulamin rekrutacji uczestników oraz materiały promocyjne.

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w Projekcie proszeni są o złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentami rekrutacyjnymi (dokumenty w załączeniu) w sekretariacie do 29 marca 2019 r.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%.

Załączniki do pobrania:

Artykuły z kategorii POWER Zagraniczne Staże Włochy 2019 październik:

E - Nauczanie

Kliknij – szczegóły!

Sport

ZSCKR w Rudce

Listy

i życzenia

Ogłoszenia

Instytucji współpracujących

Konkursy

Informacje, materiały

Ogólnopolskie

informacje pomocowe

Informacje

branżowe

Skip to content