Zamówienia publiczne

Zapytanie Ofertowe na wyposażenie pracowni w system rolnictwa precyzyjnego ISObus w formie ścianki prezentacyjnej oraz system monitoringu pojazdów rolniczych.

Załączniki:

Zapytanie Ofertowe + Zał. 1

Zał. 2

Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby ZSCKR im. Krzysztofa Kluka w Rudce.

2022/BZP 00355682/01/P

Informacja o wyniku postępowania przetargowego  – OLEJ OPAŁOWY 05-12-2022

Informacja z otwarcia ofert – OLEJ OPAŁOWY 05-12-2022

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia – OLEJ OPAŁOWY 05-12-2022

OGŁOSZENIE  28-11-2022

Załączniki:

SWZ Olej opałowy 28.11.2022 r.

Zał. Nr 1-5 do SWZ

Roboty budowlane
Wykonanie przebudowy budynku internatu ZSCKR im. Krzysztofa Kluka w Rudce – Zadanie nr 7B

2022/BZP 00355751/01

Informacja z otwarcia ofert 05-10-2022

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia 05-10-2022

OGŁOSZENIE  20-09-2022

Załączniki:

SWZ Przebudowa Internat 7B 20.09.2022 r.

Zał. Nr 1 do SWZ

Zał. Nr 2-8 do SWZ

E - Nauczanie

Kliknij – szczegóły!

Sport

ZSCKR w Rudce

Listy

i życzenia

Ogłoszenia

Instytucji współpracujących

Konkursy

Informacje, materiały

Ogólnopolskie

informacje pomocowe

Informacje

branżowe

Skip to content