Informacje branżowe

STANOWISKO PODLASKIEGO ZESPOŁU PARLAMENTARNEGO
W SPRAWIE PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

———————————————————————————

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin – Pszenica ozima

———————————————————————————

Pytania i odpowiedzi do Programu azotanowego

———————————————————————————

Rzepak ozimy – chowacz brukwiaczek

Rzepak ozimy – chowacz czterozębny

Rzepak ozimy – słodyszek rzepakowy

———————————————————————————

KOMUNIKAT dotyczący zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka w okresie wiosennym

———————————————————————————

Komunikat w sprawie przekroczenia norm pozostałości środków ochrony roślin w żywności

———————————————————————————

Komunikat W SPRAWIE ZATRUĆ PSZCZÓŁ I INNYCH ZAPYLACZY ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN

 


 

E - Nauczanie

Kliknij – szczegóły!

Sport

ZSCKR w Rudce

Listy

i życzenia

Ogłoszenia

Instytucji współpracujących

Konkursy

Informacje, materiały

Ogólnopolskie

informacje pomocowe

Informacje

branżowe

Skip to content