KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

paź 5, 2023 | Aktualności 2023/2024

WEŹ UDZIAŁ,

WYBIERZ CIEKAWĄ HISTORIĘ,

 NAGRAJ FILMIK ZE SWOJĄ OPOWIEŚCIĄ I PRZYŚLIJ DO NAS!

Zapraszamy uczniów klas VII – VIII Szkół Podstawowych do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Historyczno-Filmowym „Podlaskie gawędy o przeszłości”.

Celem konkursu historyczno-filmowego jest zwrócenie uwagi młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego, kształtowanie u młodzieży szacunku do ojczystej ziemi, kultury i małych ojczyzn, rozbudzanie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia oraz kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli. Zadaniem konkursu jest również rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych wśród młodzieży, zachęcanie do poznawania własnego regionu, jego historii, dorobku, zdobywanie wiedzy o Polsce  i Polakach, wyszukiwanie tematów ciekawych krajoznawczo-historycznie, a następnie ich prezentowanie.

Zadanie konkursowe będzie polegało na przygotowaniu wystąpienia – gawędy na wybrany temat, nagraniu krótkiego filmu z tą gawędą i przesłaniu na adres organizatora wraz z formularzem zgłoszenia i zgodą  rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie.

Przewiduje się nagrodzenie zwycięzców i uroczyste podsumowanie konkursu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce.

Mamy nadzieję, że konkurs spotka się z pozytywnym przyjęciem i dostarczy uczniom, ich opiekunom, jak i organizatorowi dobrych wrażeń i w jeszcze większym stopniu rozbudzi zainteresowanie pięknem naszego regionu i jego jakże bogatej historii.

Szczegóły wymagań konkursowych w Regulaminie.

Formularz zgłoszenia do konkursu

Regulamin konkursu historyczno-filmowego

Oświadczenie – zgoda rodziców na udział w konkursie ZSCKR Rudka

Skip to content