Postępujące w ekspresowym tempie masowe wymieranie owadów zapylających, w tym pszczoły miodnej, skłania do refleksji nad przyczyną tego zdarzenia, jak również nad działaniami zapobiegającymi dalszemu znikaniu zapylaczy z naszego otoczenia. Jednak, aby zacząć rozważania nad tym problemem, należy zgłębić wiedzę nt. pożytecznej roli pszczół w środowisku naturalnym, którego my ludzie jesteśmy częścią. Nasi uczniowie, wychodząc naprzeciw trudnej egzystencji pszczół, podjęli wyzwanie i przystąpili do konkursu na pracę stylistyczną „Pszczoły bliżej nas” organizowanego przez Podlaską Izbę Rolniczą.  Ich wysiłek włożony w przygotowanie pracy konkursowej został doceniony. Wiersz o pszczołach Macieja Kamińskiego zajął III miejsce w kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych klas 1-3.

Podczas konkursowych przygotowań uczniowie zapoznali się z ciekawymi zwyczajami i potrzebami rodziny pszczelej. Dowiedzieli się jak ważna jest bioróżnorodność biologiczna w odniesieniu do naturalnych ekosystemów, jak również tych ekosystemów, których są współtwórcami w gospodarstwach rolnych rodziców. Poznali szereg roślin miododajnych i będą mogli zastosować je w strukturze zasiewów z uwzględnieniem specyfiki gospodarstwa. Z pewnością proekologiczne działania podjęte w gospodarstwach, jak również w codziennych czynnościach będą małą cegiełką dołożoną w odbudowę zdegradowanego środowiska.

Skip to content