MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w stażach zawodowych we Włoszech

test

Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w stażach zawodowych we Włoszech (październik 2019 – lista podstawowa):
1. Sebastian Tymiński (technik rolnik)
2. Sebastian Tymiński (technik żywności i usług gastronomicznych)
3. Katarzyna Świerżewska
4. Jan Szczepan Mikołajczuk
5. Anna Zarzecka
6. Agnieszka Talarek
7. Przemysław Niewiński
8. Przemysław Józef Czapski
9. Jakub Łempicki
10. Dominik Jakoniuk
11. Krystian Kowalczuk
12. Marcin Markowski
13. Rafał Kaczor
14. Paulina Hryniewicka
15. Patrycja Katarzyna Tymińska
16. Małgorzata Porzezińska
17. Jakub Niemyjski
18. Mateusz Kusielczuk
Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu rekrutacji i listy rezerwowej dostępne są w Biurze Projektu. Zapraszamy!

Spotkanie organizacyjne w ramach projektu „EuroRudka”

test

18 116W dniu 15.03.2019r. w naszej szkole miało miejsce spotkanie organizacyjne z koordynatorami projektu „EuroRudka”.

Czytaj więcej: Spotkanie organizacyjne w ramach projektu „EuroRudka”

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w drugiej edycji zagranicznych staży zawodowych we włoskich przedsiębiorstwach.

test

logo erasmusv4

Termin wyjazdu: październik 2019 r.
Udział w Projekcie jest bezpłatny.
Szczegółowe warunki uczestnictwa określa regulamin rekrutacji uczestników oraz materiały promocyjne.
Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w Projekcie proszeni są o złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentami rekrutacyjnymi (dokumenty w załączeniu) w sekretariacie do 29 marca 2019 r.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%.

01 - Formularz SL-zgłoszeniowy

02 - Deklaracja uczestnictwa

03 - Oświadczenie rodzica

04 - Oświadczenie wizerunek

05 - Europass CV

 

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15