MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Ostatnie spotkanie organizacyjne z koordynatorem przed wyjazdem do Włoch

test

W dniu 25.09.2019r. odbyło się ostatnie przed wyjazdem do Włoch spotkanie z uczestnikami projektu.

Tego dnia skupiliśmy się już wyłącznie na kwestiach organizacyjnych i technicznych związanych z pobytem, podróżą i bagażem tj. omówiliśmy dokładnie miejsce zakwaterowania, kieszonkowe oraz jak sposób jaki zostanie one wypłacone uczniom (przed w i trakcie pobytu), dokumenty jakie trzeba przygotować przed wyjazdem, jak należy się spakować, co ze sobą zabrać, jakie wymagania odnoszą się do bagażu rejestrowanego a jakie do podręcznego. Wszystkich uczestników, którzy chcieliby jeszcze raz zapoznać się z tym ważnym tematem zapraszamy do zapoznania się z materiałami:
Co się dzieje z walizką po odprawie:

Szczegółowe informacje dostępne są również w Biurze Projektu.

 ue2

20 034

 

cooltext385639034408631

 

prawa0

klikenauczanie

 

DTZCI430R

 

DTZCI430U

 

prawa1

prawa2

prawa3

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15