MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

help3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Kuźnia młodego przedsiębiorcy

test

18 38W naszej szkole od września realizowany jest projekt: „ Kuźnia młodego przedsiębiorcy”.

Uczestniczy w nim grupa 30 uczniów, klas pierwszych drugich i trzecich. Celem projektu jest promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży i zachęcenie ich do bliższego zapoznania się z zagadnieniami ekonomicznymi.
Projekt realizowany jest jednocześnie w 47 szkołach – Zespołach Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego należących do Sieci Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„ Kuźnia młodego przedsiębiorcy” realizowana jest z Narodowym Bankiem Polskim
w ramach programu edukacji ekonomicznej. Okres realizacji projektu od 03.09.2018 – 10.06.2019.

 ue2

PODR   Youtube230

banerdnipola

klikenauczanie

  

DTZCI430RDTZCI430U

  

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

PLAKAT A3 polskiebazarek 960

produktpolskiplus230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15